Ľudský rastový hormón /HGH/

HGH sa pôvodne získaval z mŕtvych tiel zvierat na liečbu pribrzdeného rastu detí, ale nanešťastie niektoré deti boli infikované Creutzfeld-Jacobovou chorobou / u ľudí choroba šialených kráv/. Preto sa vyvinuli syntetické rastové hormóny /GH/.

Dr. Daniel Rudman publikoval štúdiu v časopise The New England Journal of Medicine, ktorá ukázala že keď sa 61-81 ročným mužom podávali injekcie s rastovým hormónom, ich čistá svalová hmota vzrástla o 8,8 % a tukové zásoby v ich tele klesli o 14,4 %. Zvýšila sa im hustota kostí v chrbtici a zpevnila sa im koža. Avšak tam neboli doplnené údaje o negatívnych účinkoch starnutia ako napríklad úbytok svalovej sily a aeróbnej kapacity. Neexistujú dôkazy o tom či muži žili dlhšie, boli zdravší alebo mali kvalitnejší život. A naviac, v štúdiach týkajúcich sa HGH sa uvádzajú prejavy vážnych vedľajších účinkov v prípade 24 až 36 % skúmaných subjektov. Sú to opuchy chodidiel a členkov, bolesti kĺbov, syndróm kalpálneho tunela a predstupňa cukrovky.

A naviac, tieto počiatočné štúdie sa robili s rastovým hormónom, ktorý sa podával v injekciách a nie v spreji vstrekovaním pod jazyk ako to propagujú niektoré spoločnosti. 

HGH nie je veľmi stabilný v kvapaline alebo aerosole a to je dôvod, prečo ho veľké nadnárodné farmaceutické spoločnosti stále ponúkajú v injekciách. Ak veľké nadnárodné spoločnosti s tisíckami vedcov a miliardami dolárov investovanými do výskumu nevedia zdokonaliť a stabilizovať GH /syntetický rastový hormón/ v sprejovej forme, ako to môžu dokázať malé spoločnosti, ktoré vyrábajú výživové doplnky?

HGH je obrovský peptid /obsahuje 191 aminokyselín/ a dvakrát väčší ako hormón inzulín. Ak veľké farmaceutické spoločnosti ešte stále nevedia vyrobiť inzulín, ktorý by sa vstrebal do krvi pod jazykom, ako môžu potom urobiť to isté s HGH? Milióny diabetikov si s úplnou istotou neradi pichajú každodenné injekcie. 

A naviac, je otázne, či sa hladina rastového hormónu po podaní sprejom zvýši, a ak aj áno, zatiaľ nebolo dokázané, či z toho vyplynuli nejaké trvácnejšie benefity.

Poznámka, HGH, rastové hormóny, ktoré sa používajú sú všetky „syntetické“.