Novinka! EKG – Meranie krvného tlaku u psov

Pomocou prístroja LifeVet® 10M je možné monitorovať nasledujúce parametre:

  • Dýchacia frekvencia (zobrazenie medzi 0 a 150 ot./min.)
  • Pulzná frekvencia (zobrazenie medzi 15 a 350 bpm)
  • Saturácia kyslíkom (SpO₂) (zobrazenie medzi 0 a 100 %)
  • Krvný tlak (NIBP) (zobrazenie medzi 10 a 290 mmHg)
  • Teplota (zobrazenie medzi 0 a 50 °C)
  • 3-zvodové EKG