Prečo placenta?

Placenta zabezpečuje život. Je vytvorená práve na tento jeden účel. Jej úlohou je chrániť embryo a poskytnúť mu všetky výživné látky, ktoré plod potrebuje. A preto je bohatým zdrojom dôležitých výživných látok spolu s nevyhnutnými stavebnými blokmi a enzýmami, ktoré sú potrebné pre jeho vývoj.

Prečo placenta?

  • Zabezpečuje život
  • Úloha placenty – poskytuje výživu pre vyvíjajúci sa plod
  • Výživné látky v placente
  • Stavebné bloky: nukleové kyseliny, aminokyseliny, RNA, DNA
  • Rastové faktory: faktor aktivácie bunkového starnutia /Senescent Cell Activating Factor/, Rastové faktory epidermy /Epidermal Growth Factors/
  • Antioxidanty: SOD, kataláza, glutatión
  • Prípravky na skrášlenie kože: kyselina hyalurónová, faktory ovplvňujúce prirodzené zvhčenie

Akonáhle placenta splnila svoj účel, nie je viac potrebná a nezohráva žiadnu inú úlohu.

                     3 funkcie placenty

  • Vyživovanie vyvíjajúceho sa embrya
  • Riadi udržanie tehotenstva
  • Poskytuje imunitný systém nenarodenému dieťaťu