Injekcie s obsahom placenty

V dnešnej dobe existuje veľa kliník, ktoré ponúkajú injekcie s placentou. Nemám žiadne námietky voči injekciám s placentou ak sú dokázateľne kvalitné a bezpečné. 

Často tieto kliniky podávajú injekcie, ktoré nie sú schválené zdravotníckymi inštitúciami. To je nebezpečné! Placenta môže obsahovať hormóny, ktoré neboli testované v laboratóriu a dlhodobé podávanie hormónov môže zapríčiňiť rakovinu a iné vedľajšie účinky. A naviac, v placente sa môžu nachádzať zárodky chorôb ako je choroba besných kráv, krívačka a slintačka. Existuje veľa takýchto prípadov použitia nekontrolovaných injekcií, ktoré obsahovali placentu.

Mnohé injekcie s obsahom placenty, ktoré neboli schválené oficiálnymi zdravotníckymi inštitúciami nemusia mať určený dátum spotreby, a tak nie je isté, či kmeňové bunky z placenty sú ešte živé. Takže môžete dostať injekciu s mŕtvymi kmeňovými bunkami!

Injekcie s obsahom placenty

Injekcie:

  • Nie sú testované pod dozorom ministerstva zdravotníctva
  • Môžu obsahovať steroidy/hormóny – príčina rakoviny, chorôb, a i.
  • Nie je zaistená kontrola kvality
  • Môžu obsahovať zárodky chorôb ako je AIDS, žltačka B, krívačka, choroba šialených kráv, atď.
  • Kmeňové bunky z placenty môžu byť mŕtve, lebo nemajú uvedený dátum expirácie
  • Neexistuje kontrola v prípade komplikácií
  • Infekcie
  • Sepsa