Ovčia, lania alebo ľudská placenta

Najčastejšie sa používajú proteíny a placenta z oviec a laní, lebo sú veľmi podobné ľudským a ako je známe, nevyvolávajú alergické reakcie. A kmeňové bunky v embryu nemajú ešte vyvinuté antigény. Ovčia a jelenia placenta sa prednostne používa z Nového Zélandu, pretože u zvierat v Európe sa vyskytujú choroby ako krívačka, slintačka a choroba šialených kráv. Tieto choroby môžu napadnúť ovce a lane.

Ak navštívite stránku http://www.aphis.usda.gov/NCIE/country.html zistíte, že  na Novom Zélande sa krívačka, slintačka ani choroba šialených kráv nevyskytujú. V krajinách ako sú Čína alebo Švajčiarsko sa tieto choroby vyskytujú, pretože nie sú izolované tak ako Nový Zéland a nainfikovaný dobytok, vtáky a ovce môžu prekračovať hranice. 

Existujú aj prípravky z ľudskej placenty. Ale vieme z akého zdroja tá placenta pochádza? Bola testovaná na žltačku, HIV a iné vírusy? Získava sa táto placenta ilegálne z krajín tretieho sveta? Predali by ste vlastnú placentu po pôrode nejakej firme, aby z nej vyrobili produkty? Som presvedčený, že tieto otázky sú dôležité a pokým na ne nedostaneme uspokojivé odpovede, ktoré sa týkajú pôvodu použitej placenty, treba sa vyhnúť použitiu ľudskej placenty.