Čo je terapia kmeňovými bunkami?

Terapia kmeňovými bunkami je jediná osvedčená liečebná metóda na svete, ktorá bezpečne a efektívne spomaľuje starnutie a je rýchlou pomocou pri opätovnom nadobudnutí zdravia, vitality a fyzickej sily. Preto nie je prekvapujúce, že narastá množstvo užívateľov liečby kmeňovými bunkami z placenty.

Na rozdiel od využívania ľudského rastového hormónu /HGH/, DHEA a melatonínu sa terapia kmeňovými bunkami používa od čias antiky a jej použitie a benefity sú známe mnohým generáciám. Túto terapiu nesprevádzajú žiadne kontroverzné dohady ani tvrdenia o vedľajších účinkoch, ako je to v prípade HGH a iných produktov.

Terapia kmeňovými bunkami sa využívala takmer v každej kultúre a civilizácii od zrodu ľudského druhu. Existuje množstvo historických záznamov kde sa uvádza, že ľudia jedli ľudské alebo zvieracie tkanivá, aby si zvýšili fyzickú kondíciu. Grécky bojovník Achilles jedával dreň z levích kostí, aby zosilnel. V Thajsku boli vykopané papyrusové zvitky, napísané 100 rokov pred Kristom, v ktorých sa spomína konzumácia placenty za účelom omladnutia.

Základnú teóriu liečby kmeňovými bunkami zaznamenal v 16. storočí lekár Paracelsus, ktorý napísal: „Srdce lieči srdce, pľúca liečia pľúca, slezina lieči slezinu, rovnaké lieči rovnaké.“  Paracelsus spolu s ďalšími lekármi tých čias verili, že najlepším spôsobom ako vyliečiť chorobu je konzumácia živých tkanív, aby sa obnovili a revitalizovali choré a zostarnuté orgány. Pre modernú klasickú medicínu prestali mať tieto metódy zmysel. Teraz sa na liečbu využívajú chemické látky a liečebné metódy pomocou živých procesov sa zastavili. Zatiaľ čo chemické látky a lieky sú účinné iba ak sú v tele metabolicky rozložené, terapia kmeňovými bunkami má dlhotrvajúci efekt, lebo stimuluje samouzdravujúcu a revitalizujúcu silu  nášho organizmu.

Lekári, ktorí používajú terapiu kmeňovými bunkami veria, že táto terapia je podobná transplantácii orgánov a umožňuje nahradiť staré bunky novými.

V Európe je efektívnosť liečby kmeňovými bunkami široko akceptovaná. Napríklad v Nemecku viac ako   5 000 lekárov pravideľne podáva svojim pacientom kmeňové bunky formou injekcií. Veľké množstvo týchto injekcií je hradené nemeckými zdravotnými poisťovňami. Od polovice 50 – tych rokov minulého storočia bolo niekoľko miliónov pacientov z celého sveta liečených injekciami s kmeňovými bunkami.