Homeopatická liečba koní pri poruchách – POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA

 • zápali šľachového ústrojenstva u koní
 • zápalové stavy kĺbov u koní a žriebät – artritídy – akútne a chronické
 • osteochondrózy u koní
 • kontraktúry šliach u žriabät – predkĺbové postoje
 • burzitídy koní
 • dorsalgie u koní – bolestivé stavy v krížovej oblasti + vertebrogenné bolesti + opuchy tkanív …..
 • poranenia a poúrazové traumatizmy u koní / po pretekové preťaženia a presilenie po nadmernej záťaži – podávame homeopat. lieky aj pred záťažou !!!
 • traumatizmi kostí a periostu – pred a pooperačná homeopatická liečba
 • liečba abscesov a flegmón u koní

Homeopatická liečba koňa

Homeopatické vyšetrenie koňa sa robí v mieste pobytu koňa a trvá cca 1 hodinu .

U koňa používam homeopatickú liečbu skoro pri všetkých diagnózach, ktoré boli vymenované pri malých a hospodárskych zvieratách, samozrejme s prihliadnutím na špecifickosť koňa, jeho fyziológiu a anatómiu. Podávanie homeopatického lieku u koňa je veľmi jednoduché a praktické bez zbytočného stresu pre koňa. Dávku príslušného homeopatického lieku rozpustíme v cca 20 ml striekačke napustenej vodou a podľa indikácie podávame do ústneho kútika. Pri veľmi citlivých koňoch môžeme dávku homeopatického lieku podať priamo do napájačky, alebo vedra s vodou.

Špecifické diagnózy pre liečenie koňa:

 • systém infekčnej a neinfekčnej patológie, anémia,porucha apetítu.

Choroby koňa liečené homeopatiou:

 • burzitída,darsalgia
 • choroby dýchacieho aparátu
 • choroby tráviaceho aparátu
 • choroby reprodukcie
 • choroby močové a ľadvinové
 • choroby pohybového aparátu
 • choroby srdca
 • choroby kožné
 • choroby očné
 • choroby nervové a poruchy správania
 • Pri pohybových problémoch: tendinitída u koňa (šľachový aparát / vykonávame sonografické vyšetrenie)

Choroby žriebät liečené homeopatiou:

 • artritída žriebäťa, polyartridíta žriebäťa
 • absces u žriebäťa
 • osteochondróza, spinálna ataxia žriebäťa