Poďakovanie

Veterinárna ambulancia Bratislava Lamač
Veterinárna ambulancia Bratislava Lamač

Moje celoživotné poďakovanie za môj veterinárny vývoj a smerovanie patrí:

MVDr. Dagmar Bumbálkovej z VŠV Brno

mojej matke Boženke Viktorínovej